Vastelaovend Gezelschap

De Vogelhut

Dreejspan VG deVogelhut 2018

 

Prins Luc I  (Boitelle), 

Adj. Maarten, Adj. Richard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Luc I

 

 

 

Hallo allemaol,

 

Ik bin Luc Boitelle

 

Gebaore 40 jaor geleeje in Venlo op de Burgemeister van afferdestraot.

 

Op Mien 2e laevesjaor kreeg ik d’r ein broor beej. Umdet ut hoés toen te klein woord, zien weej verhoés naor Venlo- zuid waor weej auk vaerder zien opgegreujd.

Nao iërs eine tiéd op michzelf te hebbe gewoënd, kwaam ik op mien 24e mien vruike taege tiédes eine gezellige aovend in ‘t stedje.

Wie weej ôs wat baeter hadde liëre kinne zien weej gaon samewoëne in ‘t  Greunveld.

Daor zien weej auk getrouwd en hebbe 3 kinder gekrege, 3 blaage waor ik hiël gruuëts op bin, Mano van 10, Evi van 8 en Jimmy van 7 jaor ald.

In 2012 zien weej van Venlo-oës naor Venlo-zuid verhoés umdet ‘t met die 3 blaage toch wat aan de krappe kant woord.

Dus, sinds 6 jaor weer truuk in Venlo-zuid, op de Zwanestraot.

Ik bin werkzaam as loëdgeeter en doon dit sinds 10 jaor zelfstandig. De meiste tiéd werk ik veur partikuliere, dan maak ik ein badkamer, plaats un kaetelke of repareer ein lekske.

In miene vreeje tiéd staon ik geregeld naeve ut veld mien kinder aan te moedige.

Vaerder doon weej op maondaag altiéd kaarte zônder kaarte en dônderdaags darte zônder piéle, maar det zien aevegood altiéd hiël gezellige aovende.

De vastelaovend zit mich al van kleins aaf aan in mien blood, daorum wil ik as 48e hoëgheid, same mit mien adjudante en ôg, d’r eine schoëne en ônvergaetelikke tiéd van make.

 

 

Vastelaovend same.

 

 

 

 

 

 
 

Adjudant Richard Litjens

 

Goojendaag minse!!

Miene naam is Richard Litjens. Gebaore 38 jaor geleeje in ‘t gashoés van Tegele. De iërste paar jaor van mien laeve heb ik aan de euverkant van de maas gewoënd en waas ik ein klein wortellepinneke. Daornao bin ik met mien elders naor Tegele verhoés.  Daor heb ik nog 3 breurs d’r beej gekrege  (want ôs pap en mam zoote neet stil…) en toen waas ôs familie wal kômpleet. Wie ik ein jaor of 16 waas heb ik mien leefde gevônde in Belfeld, in de persoën van Janine det noow nog steeds mien vruike is. Vanaaf mien 19e bin ik naor Venlo verhoés en mit ein aantal umwaeg zien we oétintelik op de Gulikstraot terech gekômme en daor woëne weej noow zô’n 12 jaor. Auk hebbe weej 2 prachtige dochters gekrege, Zoë en Nina waor ik verschrikkelik gruuëts op bin. In mien dagelikse werk doon ik Spackspuite. Dit is ‘n wand en plafônd aafwerking  wat machinaal met ‘n spuit wuuërt aangebrach. Dit wuuërt hiël vuuël toegepas  in de niejbouw, maar auk in de renovasie, waor ik same mit d’n Hoëgheid en de andere adjudant al minnige klusse heb geklaord. Sinds ôngevaer 10 jaor doon ik dit werk as zelfstandige. In miene vreeje tiéd doon ik aaf en toe ‘n bietje aan hardlaupe, meistal doon ik dit as kômpensasie als ik weer ‘n drök weekend heb gehad en mein ik dat ik ‘t heej weer mei kan goodmaake….. Mit de vrinde kômme weej eine kiër in de waek beejein ônder ‘t motto:  Weej gaon darte of kaarte. Heej kump netuuërlik noeit niks van, maar d’r wuuërt wal altiéd ‘n klein pilske gedrônke. Auk laupe weej altiéd mit ôzze vrindegroep mei in d’n optoch, um maar aan te gaeve: Vastelaovend hebbe weej erg hoëg zitte. Vaerder heb ik ôntzettend vuuël zin um flink te gaon “knalle” en zulle weej as Dreespan d’r alles aan doon um d’r eine ônvergaetelikke tiéd van te make beej V.G de Vogelhut!!!!

 
 
 
 
 

 Adjudant Maarten Bergmans

 

Ik zal mich efkes veurstelle: Ik bin Maarten Bergmans, 40 jaor jônk,  zoon van Frans en Ans Bergmans,  en heb ´t laevesleech gezeen aan de verkiërde kant van de brök. Nao 15 jaor in Bliërick te hebbe gewoënt, bin ik same mit mien pap mam, en mien zuske Lonneke de brôk euver gekômme en zien weej in Venlo gaon woëne. De res van mien jeug heb ik doorgebrach in ôs schoën stedje van Lol en plezeer.

Ruum 19 jaor geleeje heb ik in Spanje, in Salou, mien leefde gevônde, ein Breets maedje,

Petra Timmermans. Same zien weej de gruuëtse elders van twië jônges, Bram 11 jaor en Timo 9 jaor!

In ´t dagelikse laeve slaon ik de plank neet dök mis, sinds 2008 verdeen ik de kos as timmerman van mien eige bedriéf, M.Bergmans Timmerwerken.

Mit d´n hoëgheid, Luc Boitelle, en Adjudant Richard Litjens, werk ik vuuël same en hebbe weej al hiël wat klusjes geklaord.

In de wiekende bin ik vuuël op de Haerungerberg te vinde, beej die schoën club VVV ‘03.

Um nog ein bietje in model te bliéve, bin ik eine fanatieke, tösse häökskes, voetballer beej ‘t viefde. Auk bin ik leider beej de E2, ´t voetbalteam van miene jôngste zoon.

Netuuërlik bin ik auk geregeld in de kantine te vinde, want de inwendige mins môt neet vergaete waere.

Vaerder hebbe weej eine hiële hechte vrindegroep, waorvan ôzze hoëgheid auk deil oétmak. Binne ôzze vrindegroep heb ik eine beejnaam, Nol, deeze naam heb ik al jaore.

Waekeliks kômme weej beejein um te kaarte, teminste, zoë neume weej det dan.

Eigelik kômme weej op maondaagaovend gewoën ff beejein um un pilske te drinke en schaele waazel te verkaupe.

Gruuëts bin ik, um same met Luc en Richard, as 48ste Trio, de kér te meuge trekke beej VG de Vogelhut!

 

Vastelaovend same

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21